Reference address : https://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/fathers/pedagogie-crestineasca.asp

ELPENOR - Home of the Greek Word

Three Millennia of Greek Literature

 

Grigore din Moldova, Pedagogie Creştinească

ELPENOR EDITIONS IN PRINT

HOMER

PLATO

ARISTOTLE

THE GREEK OLD TESTAMENT (SEPTUAGINT)

THE NEW TESTAMENT

PLOTINUS

DIONYSIUS THE AREOPAGITE

MAXIMUS CONFESSOR

SYMEON THE NEW THEOLOGIAN

CAVAFY

More...


Translated in Romanian from the Greek original
by Prof. Dr. Nicolae-Şerban TANAŞOCA
Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române,
Universitatea Naţională de Arte Bucureşti
______

Cuprins

preambul

PEDAGOGIE CREŞTINEASCĂ

Inscripţie pe carte în stihuri politice

<Închinare>

Cuvântare despre buna educare, creştere şi îndrumare ce trebuie dată copiilor de părinţii evlavioşi şi de învăţătorii vrednici

Capitolul 1

Capitolul 2

Despre aceea că, în prima vârstă, atunci când se numesc copilaşi, copiii sunt munciţi de neştiinţă şi dezordine; iar într-a doua, când se numesc copii, sunt munciţi de lăcomie şi de neînfrânarea pântecelui.

Capitolul 3

Despre aceea că sunt foarte de folos şi înfăţişarea modestă şi purtările cuviincioase şi că ele repede îl fac pe omul nostru lăuntric să propăşească şi să-i imite pe vestiţii sfinţi creştini de odinioară

Capitolul 4

Despre aceea că asemenea învăţători ţin şi o anumită rânduială în sfintele lor şcoli. Şi, uneori, decenţii lor elevi îşi învaţă lecţiile, iar alteori învaţă de la ei evlavia, iar alteori, tăcând, se liniştesc spre a-şi odihni mintea.

Capitolul 5

Despre aceea că, din pricina vârstei lor necoapte, copiii sunt plini de neastâmpăr şi le place fie să se hârjonească, fie să cânte. Din care pricină, pentru ca ei să nu stârnească dezordine, învăţătorii cei buni îi pun să cânte anumite cântări duhovniceşti şi împlinindu-le astfel dorinţa, le potolesc şi pofta, şi neastâmpărul.

Capitolul 6

Despre aceea că învăţătorii buni îi fac pe elevii lor să deprindă de la vârsta cea mai fragedă şi unele obiceiuri ale Bisericii lui Cristos. Şi anume, în primul rând, în care zile îngenunchem pentru rugăciune şi în care nu. Şi când săvârşim pomenirile celor  adormiţi.

Capitolul 7

Despre aceea că foarte de folos este ca duminicile şi în celelalte zile de praznice împărăteşti ale lui Cristos şi ale Maicii Domnului şi ale altor sfinţi mari, să vină copiii la şcolile lor, ca să fie catehizaţi de învăţători cum să-l slăvească pe Dumnezeu.

CAPITOLUL 8

Despre aceea că, după ce ajung copilaşii în a doua vârstă, când se numesc copii, ei sunt munciţi de lăcomia şi neînfrânarea pântecelui. Din care pricină, învăţătorii cei buni, luând măsurile de prevedere, îi învaţă leacul acestora, adică înfrânarea şi postul, ca nu cumva din pricina neînfrânării pântecelui, să cadă în desfrânare.

CAPITOLUL 9

Despre aceea că, după ce copiii învaţă bine pe de rost amintitele cărţi catehetice despre credinţa creştină şi, pe lângă ele, psalmii lui David, şi deprind şi învaţă desăvârşit toate cele mai sus pomenite, atunci evlavioşii lor părinţii vin şi-i preiau din mâinile învăţătorilor. Dar mai înainte ca ei să-i preia, fiecare învăţător, în şcoala lui, îşi dăscăleşte elevii  şi le  dă poveţe.

Tropare folositoare, cântate, dacă se poate, în fiecare zi de copii în şcolile lor


Next Page

Cf.  The Virtue of a King - Deacon Agapetus to Justinian (Romanian translation)
The Virtue of a King - by Manuel II Palaeologus

Three Millennia of Greek Literature

Learned Freeware

Reference address : https://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/fathers/pedagogie-crestineasca.asp