Reference address : https://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/fathers/agapetus-justinian.asp

ELPENOR - Home of the Greek Word

Three Millennia of Greek Literature

 

Ale Diaconului Agapet Capitole De Sfaturi Pentru Împăratul Justinian

ELPENOR EDITIONS IN PRINT

HOMER

PLATO

ARISTOTLE

THE GREEK OLD TESTAMENT (SEPTUAGINT)

THE NEW TESTAMENT

PLOTINUS

DIONYSIUS THE AREOPAGITE

MAXIMUS CONFESSOR

SYMEON THE NEW THEOLOGIAN

CAVAFY

More...


Ἔκθεσις Κεφαλαίων Παραινετικῶν, σχεδιασθεῖσα παρὰ ΑΓΑΠΗΤΟΥ Διακόνου τῆς ἁγιωτάτης τοῦ Θεοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Πρὸς Βασιλέα ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΝ - Patrologia Graeca 86a.1164-1186

Translated in Romanian from the Greek original
by Prof. Dr. Nicolae-Şerban TANAŞOCA
Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române,
Universitatea Naţională de Arte Bucureşti
______

ACROSTIH :
PREASFINŢITULUI ŞI PREA CUCERNICULUI NOSTRU ÎMPĂRAT IUSTINIAN AGAPET PREASMERITUL DIACON


1. Cu dregătoria decât toate mai înaltă cinstit, cinsteşte, împărate, mai presus de toate, pe Acela care de această cinstire te-a învrednicit, pe Dumnezeu, căci după chipul împărăţiei Lui cereşti e întocmirea stăpânirii tale pământeşti, cu schiptrul domniei te-a dăruit ca pe oameni păzirea dreptăţii să-i înveţi şi de nesocotirea ei să-i dezveţi, de legile dreptăţii stăpânit şi peste supuşi potrivit legii împărăţind.

2. Pururi neadormită, mintea atotştiutoare a împăratului necontenit veghează, precum cârmaciul unei corăbii, fără şovăială stăpânind cârma bunelor legiuiri şi fără greşală ocolind curenţii nelegiuirii, pentru ca să nu fie înghiţită de valurile nedreptăţii corabia împărăţiei întregii lumi.

Next Page

Cf.  The Virtue of a King - Emperor Basil to his son Leo (Romanian translation)
The Virtue of a King - by Manuel II Palaeologus

Three Millennia of Greek Literature

Learned Freeware

Reference address : https://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/fathers/agapetus-justinian.asp