Reference address : https://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/fathers/agapetus-justinian.asp?pg=3

ELPENOR - Home of the Greek Word

Three Millennia of Greek Literature

 

Ale Diaconului Agapet Capitole De Sfaturi Pentru Împăratul Justinian

ELPENOR EDITIONS IN PRINT

HOMER

PLATO

ARISTOTLE

THE GREEK OLD TESTAMENT (SEPTUAGINT)

THE NEW TESTAMENT

PLOTINUS

DIONYSIUS THE AREOPAGITE

MAXIMUS CONFESSOR

SYMEON THE NEW THEOLOGIAN

CAVAFY

More...


Page 3


7. Bogăţie fără statornicie, avuţiile pământeşti urmează pilda curgătoarelor ape ale râurilor: se revarsă o vreme peste unii, de-i face să creadă că le stăpânesc, dar îndată se retrag şi se aruncă peste alţii. Singură, bogăţia facerii de bine rămâne avuţia celor care au agonisit-o. Căci răsplata faptelor bune se întoarce la cei ce le săvârşesc.

8. Oamenii nu se pot apropia de tine, din pricina înălţimii împărăţiei tale lumeşti, apropie-te deci tu de aceia care au nevoie de tine, cugetând la puterea împărăţiei cereşti şi dă ascultare celor împresuraţi de sărăcie, ca să găseşti şi tu ascultare din partea lui Dumnezeu. Căci aşa cum ne purtăm faţă de tovarăşii noştri de robie, aşa se va purta cu noi Stăpânul.

9. Sufletul împăratului, de nenumăratele-i griji aburit, precum oglinda trebuie curăţit, pentru ca necontenit să strălucească în bătaia razelor dumnezeieşti şi în lumina lor să judece lucrurile omeneşti. Căci doar a sufletului bine păzită limpezime te face să înţelegi ce anume se cuvine.


Previous Page / First / Next

Cf.  The Virtue of a King - Emperor Basil to his son Leo (Romanian translation)
The Virtue of a King - by Manuel II Palaeologus

Three Millennia of Greek Literature

Learned Freeware

Reference address : https://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/fathers/agapetus-justinian.asp?pg=3