Reference address : https://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/fathers/basil-leo.asp

ELPENOR - Home of the Greek Word

Three Millennia of Greek Literature

 

Ale Împăratului Vasile Macedoneanul Capitole Povăţuitoare Pentru Fiul Său Leon

ELPENOR EDITIONS IN PRINT

HOMER

PLATO

ARISTOTLE

THE GREEK OLD TESTAMENT (SEPTUAGINT)

THE NEW TESTAMENT

PLOTINUS

DIONYSIUS THE AREOPAGITE

MAXIMUS CONFESSOR

SYMEON THE NEW THEOLOGIAN

CAVAFY

More...


Βασιλείου τοῦ Ρωμαίων Βασιλέως Κεφάλαια Παραινετικὰ πρὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν Λέοντα ἔχοντα ἀκροστιχίδα: Βασίλειος ἐν Χριστῷ βασιλεὺς Ῥωμαίων, Λέοντι τῷ πεποθημένῳ υἱῷ καὶ συμβασιλεῖ. Patrologia Graeca 107

Translated in Romanian from the Greek original
by Prof. Dr. Nicolae-Şerban TANAŞOCA
Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române,
Universitatea Naţională de Arte Bucureşti
______

PREAMBUL

 

Împăratului bizantin Vasile I (867-886), întemeietorul dinastiei zise macedonene, îi sunt atribuite, prin tradiţie, două pareneze adresate fiului său, viitorului împărat Leon al VI-lea supranumit Cel Înţelept (886-912). Cea dintâi, intitulată Ale împăratului romeilor Vasile LXVI capitole povăţuitoare pentru fiul său Leon, este alcătuită după modelul literar gnomologic al parenezei diaconului Agapet pentru împăratul Justinian: ea cuprinde 66 de capitole, distribuite mai curând aleatoriu, în care autorul formulează, argumentându-le, diverse recomandări de natură morală, învăţături teologice şi îndrumări cultural-educative, folositoare pentru orice împărat creştin, dornic să-şi desăvârşescă personalitatea, să-şi consolideze autoritatea şi să-şi asigure popularitatea, dobândind şi respectul, şi dragostea supuşilor săi.


Next Page

Cf.  The Virtue of a King - Deacon Agapetus to Justinian (Romanian translation)
The Virtue of a King - by Manuel II Palaeologus

Three Millennia of Greek Literature

Learned Freeware

Reference address : https://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/fathers/basil-leo.asp