Reference address : https://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/fathers/agapetus-justinian.asp?pg=2

ELPENOR - Home of the Greek Word

Three Millennia of Greek Literature

 

Ale Diaconului Agapet Capitole De Sfaturi Pentru Împăratul Justinian

ELPENOR EDITIONS IN PRINT

HOMER

PLATO

ARISTOTLE

THE GREEK OLD TESTAMENT (SEPTUAGINT)

THE NEW TESTAMENT

PLOTINUS

DIONYSIUS THE AREOPAGITE

MAXIMUS CONFESSOR

SYMEON THE NEW THEOLOGIAN

CAVAFY

More...


Page 2

3. Să ne cunoaştem pe noi înşine, iată cea dintâi şi dumnezeiască învăţătură pe care avem a o învăţa noi, oamenii. Căci acela care pe sine însuşi se cunoaşte, pe Dumnezeu îl va cunoaşte. Şi, cunoscându-l pe Dumnezeu, asemenea Lui se va face. Dar se va face asemenea lui Dumnezeu numai cel vrednic de Dumnezeu. Şi vrednic este de Dumnezeu numai cine nu face nimic nevrednic de Dumnezeu, numai acela care cugetă lucrurile Lui, spune ceea ce cugetă şi săvârşeşte ceea ce spune.

4. Să nu se fălească nimeni cu nobleţea strămoşilor lui. Căci toţi au ca strămoş al neamului lor ţărâna: şi cei ce se trufesc, cu purpură şi vizon împodobiţi, şi cei ce se zvîrcolesc, de sărăcie şi boală chinuiţi, şi cei din palate, cu capetele de coroane încununate, şi cei din cocioabe, cu capetele spre pământ plecate. Să nu ne fălim dar cu neamul nostru pământesc, ci să ne mândrim cu bunătatea purtărilor noastre.

5. Să ţii minte, odor al evlaviei de Dumnezeu făurit, cu cât sunt mai mari darurile de care Dumnezeu te-a învrednicit, cu atât e mai mare datoria pe care o ai de plătit în schimb. Întoarce-i, aşadar, binefăcătorului tău datoria mulţumirii tale, iar El îţi va primi datoria ca pe un dar şi, în schimbul darului tău, te va răsplăti cu darul Lui. Căci El în veci stăpânul darurilor este şi ca un datornic răsplăţile dăruieşte. Şi, drept mulţumire, El nu aşteaptă de la noi să-i rostim vorbe frumoase, ci să-i închinăm fapte evlavioase.

6. Nimic nu-l face pe om mai vrednic de laudă decât putinţa de a săvârşi ceea ce voieşte, precum şi de a voi şi săvârşi oricând fapte de omenie. De vreme ce ţi-a fost dăruită de Dumnezeu putinţa de care bunăvoinţa ta pentru noi avea nevoie, tot ce voieşti şi săvârşeşti să fie, aşadar, aşa cum îi place Aceluia care ţi-a dăruit această putere.

First Page ||| Next Page

Cf.  The Virtue of a King - Emperor Basil to his son Leo (Romanian translation)
The Virtue of a King - by Manuel II Palaeologus

Three Millennia of Greek Literature

Learned Freeware

Reference address : https://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/fathers/agapetus-justinian.asp?pg=2