Reference address : https://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/fathers/basil-leo.asp?pg=2

ELPENOR - Home of the Greek Word

Three Millennia of Greek Literature

 

Ale Împăratului Vasile Macedoneanul Capitole Povăţuitoare Pentru Fiul Său Leon

ELPENOR EDITIONS IN PRINT

HOMER

PLATO

ARISTOTLE

THE GREEK OLD TESTAMENT (SEPTUAGINT)

THE NEW TESTAMENT

PLOTINUS

DIONYSIUS THE AREOPAGITE

MAXIMUS CONFESSOR

SYMEON THE NEW THEOLOGIAN

CAVAFY

More...


Page 2

Similar cu al lui Agapet este şi stilul elegant, foarte elaborat, al scrierii: figurile retorice abundă, nu lipsesc nici antitezele, nici homoioteleutoanele, nici paronomasiile. Iniţialele capitolelor parenezei formează un acrostih, în care Leon este indicat drept asociat la domnie, detaliu ce înlesneşte datarea ei aproximativă în anul 880, când Leon, născut în 866, fusese investit ca συμϐασιλεύς de tatăl său. Frapant este însă nivelul cultural foarte elevat al acestei lucrări, aş spune chiar  intelectualismul ei. Autorul începe prin a face, în primul său „capitol povăţuitor”, elogiul educaţiei, al „paideii” clasice tradiţionale, apoi recomandă fiului său să respecte Biserica, să fie credincios doctrinei ei ortodoxe, expuse pe scurt, în termeni de mare acurateţe teologică, să dea ascultarea cuvenită clerului şi arhiereilor, învăţătorii săi în materie religioasă. Impresionează pledoaria împăratului Vasile pentru citirea cărţilor, ale cărei foloase le subliniază cu o notă particulară de patos, ca şi recomandările de lectură cu trimiteri de ordin generic sau foarte punctuale  la operele antichităţii clasice greceşti, la cărţi parenetice din Vechiul Testament, la întreaga Sfântă Scriptură, la literatura patristică. Este izbitoare şi insistenţa cu care autorul face elogiul raţiunii sau inteligenţei, cum am preferat să traduc, în contextul dat, plurivalentul termen grecesc λόγος, atributul specific prin care omul este superior tuturor celorlalte făpturi ale lui Dumnezeu.


First Page ||| Next Page

Cf.  The Virtue of a King - Deacon Agapetus to Justinian (Romanian translation)
The Virtue of a King - by Manuel II Palaeologus

Three Millennia of Greek Literature

Learned Freeware

Reference address : https://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/fathers/basil-leo.asp?pg=2